בית / כללי / מה השם שלי ביפנית ?

מה השם שלי ביפנית ?

מה השם שלי ביפנית ?

אם אתם תוהים "מה השם שלי ביפנית?" או "איך אני אומר את השם שלי ביפנית?" אז השיעור הבא עומד להיות מועיל עבורכם.
כאשר תדעו איך להגיד את השם שלכם ביפנית, תוכלו גם לדעת איך להציג את עצמכם ביפנית.

בשיעור הזה לא נסביר לכם את חוקי האיות, או חוקי ההגהה של הצליל Bou (שמייצגת את הבן אדם שמדברים אליו),
אלא רק נציג לכם את השמות השונים וכיצד כותבים אותם ביפנית (בKatakana וRomaji) דבר שיכול לעזור מאוד להפנים
את הכתב היפני, הצלילים וההגייה.

חשוב לציין שהשיעור אינו מתאים למתחילים שאינם מכירים את הKatana ורצוי להם לחזור לשיעור השני,
אלא אם כן מעניין אתכם איך כותבים את השם שלכם ביפנית.

בשפה היפנית לא משנה כיצד מאויתים השמות הלועזיים, אלא הדרך בהם הם מהוגים.
השמות ביפנית מהוגים בעזרת הKatakana שדיברנו עליה בשיעור מספר 2

 

השמות מסודרים לפני הABC
מצאו את השם שלכם ושתפו איתנו את השם שלכם בתגובות ! 

Name Katakana Romaji
Aaron アーロン  a-ron 
Abdul アブドゥル  abuduru 
Adam アダム  adamu 
Adrian エイドリアン  eidorian 
Adriana エイドリアナ  eidoriana 
Ahmed アーメド  a-medo 
Alan/Allan アラン  aran 
Albert アルバート  aruba-to
Alejandro アレハンドロ  arehandoro 
Alex アレックス  arekkusu
Alexander アレキサンダー  arekisanda- 
Alexandra アレキサンドラ  arekisandora 
Alexandria アレキサンドリア  arekisandoria 
Alexis アレクシス  arekushisu 
Ali アリ  ari 
Alice アリス  arisu 
Alicia アリシア  arishia 
Allison/Alison アリソン  arison 
Alyssa アリサ  arisa 
Amanda アマンダ  amanda
Name Katakana Romaji
Amber アンバー  amba- 
Amy/Aimee エイミー  eimi- 
Andre アンドレ  andore 
Andrea アンドレア  andorea 
Andrew アンドリュー  andoryu- 
Andy アンディー  andi- 
Angel エンジェル  enjeru 
Angela アンジェラ  anjera 
Angelica アンジェリカ  anjerika 
Anita アニタ  anita 
Anna/Ana アンナ  anna 
Anne/Ann アン  an 
Annie アニー  ani- 
Anthony アンソニー  ansoni- 
Antonio アントニオ  antonio 
April エイプル  eipuru 
Ariel アリエル  arieru 
Arthur アーサー  a-sa- 
Ashley アシュリー  ashuri- 
Austin オーステン  o-suten 
Name Katakana Romaji
Ben ベン  ben 
Benjamin ベンジャミン  benjamin 
Bianca ビアンカ  bianka 
Bill ビル  biru 
Bob ボブ  bobu 
Brad ブラッド  buraddo 
Bradley ブラッドリー  buraddori- 

Name Katakana Romaji
Brandon ブランドン  burandon 
Brenda ブレンダ  burenda 
Brett ブレット  buretto
Brian/Bryan ブライアン  buraian 
Brianna/Breanna ブリアナ  buriana 
Brittany/Brittney ブリットニー  burittoni- 
Brooke ブルック  burukku 
Name Katakana Romaji
Caitlin ケイトリン  keitorin 
Cameron キャメロン  kyameron 
Carlos カルロス  karurosu 
Carol キャロル  kyaroru 
Casey ケイシー  keishi- 
Cassandra カサンドラ  kasandora 
Catherine キャサリン  kyasarin 
Cathy キャシー  kyashi- 
Chad チャド  chado 
Charles チャールズ  cha-ruzu 
Charlie チャーリー  cha-ri-
Chelsea チェルシー  cherushi- 
Chloe クロエ  kuroe 
Chris クリス  kurisu 
Christian クリスチャン  kurisuchan
Name Katakana Romaji
Christina/Cristina クリスティーナ  kurisuti-na 
Christine クリスティーン  kurisuti-n 
Christopher クリストファ  kurisutofa 
Cindy シンディ  shindi 
Claire クレア  kurea 
Cody コーディー  ko-di- 
Colin コリン korin 
Connor コナー  kona- 
Corey/Cory コーリー  ko-ri- 
Courtney コートニー  ko-toni- 
Craig クレイグ  kureigu 
Crystal クリスタル  kurisutaru 
Cynthia シンシア  shinshia 
Name Katakana Romaji
Dan ダン  dan 
Daniel ダニエル  danieru 
Danielle ダニエール  danie-ru 
Danny ダニー  dani- 
Darren ダレン  daren 
Dave デイブ  deibu 
David デイビッド  deibiddo 
Name Katakana Romaji
Dean ディーン  di-n 
Dennis デニス  denisu 
Derek デレック  derekku 
Diana ダイアナ  daiana 
Dustin ダスティン  dasutin 
Dylan ディラン  diran 
Name Katakana Romaji
Ed エッド  eddo 
Edgar エドガー  edoga- 
Eduardo エドゥアルド  eduarudo 
Edward エドワード  edowa-do 
Elaine イレイン  irein 
Elizabeth エリザベス  erizabesu 
Emily エミリー  emiri- 

Name Katakana Romaji
Emmanuel エマニュエル  emanyueru
Eric/Erik/Erick エリック  erikku 
Erica/Erika エリカ  erika 
Erin エリン  erin 
Ethan イーサン  i-san 
Eva エバ  eba 
Evan エバン  eban 
Name Katakana Romaji
Francisco フランシスコ  furanshisuko 
Frank フランク  furanku 

Name Katakana Romaji
Fred フレッド  fureddo 
Name Katakana Romaji
Gabriel ガブリエル  gaburieru 
Garrett ギャレット  gyaretto 
Gary ゲーリー  ge-ri- 
Gavin ギャビン  gyabin 
Name Katakana Romaji
George ジョージ  jo-ji 
Grace グレイス  gureisu 
Greg グレッグ  gureggu 
Gregory グレゴリー  guregori- 
Name Katakana Romaji
Hannah/Hanna ハンナ  hanna 
Heather ヘザー  heza- 
Helen ヘレン  heren 
Name Katakana Romaji
Henry ヘンリー henri- 
Holly ホリー  hori- 
Name Katakana Romaji
Ian イアン  ian
Isaac アイザック  aizakku 
Name Katakana Romaji
Ivan イバン  iban 
Name Katakana Romaji
Jack ジャック  jakku 
Jacob ジェイコブ  jeikobu 
Jacqueline ジャクリーン  jakuri-n 
Jade ジェイド  jeido 
Jake ジェイク  jeiku 
James ジェームス  je-musu 
Jamie ジェイミー  jeimi- 
Jan ヤン  yan 
Jane ジェーン  je-n 
Jared ジェレド  jeredo 
Jasmine/Jasmin ジャスミン  jasumin 
Jason ジェイソン  jeison 
Jay ジェイ  jei 
Jeff ジェフ  jefu 
Jeffrey ジェフリー  jefuri- 
Jenna ジェナ  jena 
Jennifer ジェニファー  jenifa- 
Jenny ジェニー  jeni- 
Jeremy ジェレミー  jeremi- 
Jesse/Jessie ジェシー  jeshi- 

Name Katakana Romaji
Jessica ジェシカ  jeshika 
Jim ジム  jimu 
Jimmy ジミー  jimi- 
Joan ジョーン  jo-n 
Joe/Jo ジョー  jo- 
Joel ジョール  jo-ru 
Joey ジョーイ jo-i 
John/Jon ジョン  jon 
Johnny ジョニー  joni- 
Jonathan/Jonathon ジョナサン  jonasan
Jordan ジョーダン  jo-dan 
Jorge ホルヘ  horuhe 
Jose ホセ  hose 
Joseph ジョセフ  josefu 
Josh ジョシュ  joshu 
Joshua ジョシュア  joshua 
Joyce ジョイス  joisu 
Juan ホアン  hoan 
Julia ジュリア  juria 
Julian ジュリアン  jurian 
Julie ジュリー  juri- 
Justin ジャスティン  jasutin 
Name Katakana Romaji
Karen カレン  karen 
Kate ケイト  keito 
Katelyn/Kaitlyn ケイトリン  keitorin 
Katherine/Kathryn キャサリン  kyasarin 
Kathy キャシー  kyashi-
Katie ケイティ  keiti 
Katrina カトリーナ  katori-na 
Kayla ケイラ  keira 
Keith キース  ki-su 
Kelly ケリー  keri- 
Kelsey ケルシー  kerushi- 
Name Katakana Romaji
Ken ケン  ken 
Kenneth ケネス  kenesu 
Kevin ケビン  kebin 
Kim キム  kimu
Kimberly キンバリー  kimbari- 
Kris クリス  kurisu 
Kristen/Kristin クリステン  kurisuten 
Kristina クリスティーナ  kurisuti-na 
Kristine クリスティーン  kurisuti-n 
Krystal クリスタル  kurisutaru
Kyle カイル  kairu 
Name Katakana Romaji
Laura ローラ  ro-ra 
Lauren ローレン  ro-ren 
Leah リア  ria 
Lee リー  ri- 
Leo レオ  reo 
Leslie レスリー  resuri- 
Lily/Lilly リリー  riri- 

Name Katakana Romaji
Lim リム  rimu 
Linda リンダ  rinda 
Lindsay/Lindsey リンジー  rinji- 
Lisa リサ  risa 
Liz リズ  rizu 
Lucy ルーシー  ru-shi- 
Luis/Lewis ルイス  ruisu 
Luke ルーク  ru-ku
Name Katakana Romaji
Manuel マニュエル  manyueru 
Marcus マルクス  marukusu 
Maria マリア  maria 
Marie マリー  mari- 
Mario マリオ  mario 
Marissa マリサ  marisa 
Mark/Marc マーク ma-ku 
Martin マーティン  ma-tin
Mary メアリー  meari- 
Matt マット  matto 
Matthew/Mathew マヒュー  mahyu- 
Max マックス  makkusu 
May/Mae メイ  mei 
Mayra マイラ  maira 
Megan/Meghan メーガン  me-gan 
Name Katakana Romaji
Melanie メラニー  merani- 
Melissa メリッサ  merissa 
Michael/Micheal マイケル  maikeru 
Michelle ミシェル  misheru 
Miguel ミゲル  migeru 
Mike マイク  maiku 
Mohamed モハメド  mohamedo 
Mohammad/Mohamad モハマド  mohamado 
Mohammed モハメッド  mohameddo 
Mohd モハド  mohado 
Monica モニカ  monika 
Monique モニーク  moni-ku 
Morgan モーガン  mo-gan 
Muhammad ムハンマド  muhanmado
Name Katakana Romaji
Nancy ナンシー  nanshi- 
Naomi ナオミ  naomi 
Natalie ナタリー  natari- 
Natasha ナターシャ  nata-sha 
Nate ネイト  neito 
Name Katakana Romaji
Nathan ネイソン neison 
Nicholas/Nicolas ニコラス  nikorasu 
Nick/Nik ニック  nikku 
Nicole ニコル nikoru 
Nikki/Nicky ニッキー  nikki- 
Nina ニーナ  ni-na 
Name Katakana Romaji
Olivia オリビア  oribia
Omar オマー  oma- 
Name Katakana Romaji
Oscar オスカー  osuka- 

 

Name Katakana Romaji
Patricia パトリシア  patorishia 
Patrick パトリック  patorikku 
Paul ポール  po-ru 
Name Katakana Romaji
Peter ピーター  pi-ta- 
Phillip/Philip フィリップ  firippu 
Name Katakana Romaji
Quincy クインシー  kuinshi- 
Quinn クイン  kuin 
Name Katakana Romaji
Quintin クインティン  kuintin 
Name Katakana Romaji
Rachel/Rachael レイチェル  reicheru 
Randy ランディ  randi 
Ray/Rey レイ  rei 
Raymond レイモンド  reimondo 
Rebecca/Rebekah レベッカ  rebekka 
Ricardo リカルド  rikarudo 
Richard リチャード  richa-do 
Name Katakana Romaji
Rick リック rikku 
Robert ロバート  roba-to 
Robin/Robyn ロビン  robin 
Ron ロン  ron 
Rose ローズ  ro-zu 
Ruby ルビー  rubi- 
Ryan ライアン  raian 
Name Katakana Romaji
Sabrina サブリナ  saburina 
Sam サム  samu 
Samantha サマンサ samansa 
Samuel サミュエル  samyueru 
Sandra サンドラ  sandora 
Sarah/Sara サラ  sara 
Scott スコット  sukotto 
Sean/Shawn/Shaun ショーン  sho-n 
Sebastian セバスチャン  sebasuchan 
Shane シェーン  she-n 
Shannon シャノン  shanon 
Name Katakana Romaji
Sharon シャロン  sharon 
Simon サイモン  saimon
Sophie ソフィー  sofi- 
Spencer スペンサー  supensa- 
Stephanie ステファニー  sutefani-
Stephen/Steven スティーブン  suti-bun 
Steve スティーブ  suti-bu 
Susan スーザン  su-zan 
Name Katakana Romaji
Tara タラ  tara 
Taylor テイラー  teira- 
Terry テリー  teri- 
Thomas トーマス  to-masu 
Tiffany ティファニー  tifani- 
Tim ティム  timu 
Timothy ティモシー  timoshi- 
Name Katakana Romaji
Tina ティナ  tina 
Tom トム  tomu 
Tony/Toni トニー  toni- 
Tracy トレイシー  toreishi- 
Travis トラビス  torabisu 
Trevor トレバー  toreba- 
Tyler タイラー  taira- 
Name Katakana Romaji
Uma ユマ  yuma 

Name Katakana Romaji
Ursula ウルスラ  urusura 
Name Katakana Romaji
Vanessa ヴァネッサ  vanessa 
Veronica ベロニカ  beronika 
Victor ビクター  bikuta- 
Name Katakana Romaji
Victoria ビクトリア  bikutoria 
Vincent ヴィンセント  vinsento 
Name Katakana Romaji
Whitney ホイットニー  hoittoni- 
Will ウィル  wiru 
Name Katakana Romaji
William ウィリアム  wiriamu 
Name Katakana Romaji
Xander ザンダー  zanda- 

Name Katakana Romaji
Xavier ゼイビア  zeibia 
Name Katakana Romaji
Yasmin ヤスミン  yasumin 

Name Katakana Romaji
Yolanda ヨランダ  yoranda 
Name Katakana Romaji
Zach/Zack ザック  zakku 
Name Katakana Romaji
Zachary ザクリー  zakuri- 

 

מצאתם את השם שלכם ? מוזמנים לשתף אותנו בשם שלכם בתגובות ! 

אודות יונתן

Check Also

רכבות ערים בעירום !

ראש העיר היפני הבטיח לייסד ספא שעשועים : כנראה שבפעם האחרונה שרכבנו על רכבת הרים ...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *